Dokumenty zawarte na tej stronie, zapisane są w formacie PDF.
Narzędzia umożliwiające edycję plików PDF, np.: AcrobatReader, FoxitReader.

  • WNIOSEK PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY   pobierz
  • KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO ZERÓWKI/PRZEDSZKOLA   pobierz
  • REGULAMIN PRZYJMOWANIA DZIECI DO - NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  pobierz

- Umowa o prowadzeniu zajęć z nauki i doskonalenia pływania
- Regulamin organizacji wyjazdów
- Podanie

pobierz

Przedmiotowe Zasady Oceniania:

Wymagania edukacyjne: