Dokumenty zawarte na tej stronie, zapisane są w formacie PDF.
Narzędzia umożliwiające edycję plików PDF, np.: AcrobatReader, FoxitReader.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA DZIECI DO - NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  pobierz


- Regulamin organizacji wyjazdów
- Podanie

 Umowa o prowadzeniu zajęć z nauki i doskonalenia pływania pobierz

Przedmiotowe Zasady Oceniania: 

Wymagania edukacyjne: