Aktualności - rok szkolny 2014/2015

Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów i Zagórza

data: 09.03.2015
O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Płotów i Zagórza zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie które odbędzie się w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Płotach dniu 20.03.2015 r. o godz. 16.15 (pierwszy termin). Drugi termin Zebrania wyznaczono w tym samym dniu na godz. 16.30.

Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów i Zagórza

data: 09.03.2015
1% podatku
SZANOWNI PAŃSTWO!
Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Płotów i Zagórza po raz kolejny zwraca się z prośbą o przekazanie 1% z podatków Stowarzyszeniu na potrzeby Niepublicznych Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Płotach. Działalność naszych placówek edukacyjnych w Płotach utrzymywana jest z otrzymywanych subwencji oświatowych oraz dobrowolnych wpłat rodziców. Nie są to niestety środki wystarczające na zapewnienie ich funkcjonowania na odpowiednim poziomie. W związku z powyższym zwracamy się do Wszystkich (a w szczególności do mieszkańców Płotów i Zagórza), którzy mogą obdarować nas 1% swojego podatku o wskazywanie Stowarzyszenia Mieszkańców Płotów i Zagórza (KRS 0000080517) w swoich rozliczeniach podatkowych za rok 2014.
Wszystkim Darczyńcom z góry – DZIĘKUJEMY !

Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów i Zagórza

data: 09.03.2015
Składki
Chcielibyśmy przypomnieć wszystkim członkom Stowarzyszenia, że Walne Zebranie Stowarzyszenia ustaliło od 01.07.2013 r. obowiązkową składkę miesięczną w wysokości
1 zł/miesiąc. Bardzo prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia o przekazywanie składek członkowskich na następujący rachunek bankowy: 46 2490 0005 0000 4600 9896 9280.


Wyróżnieni medalem

Wyróznieni medalem

Wzorowy uczeń

Wzorowy uczen

INNOWACYJNA SZKOŁA

INNOWACYJNA SZKOŁA

"NO NAME"

Zespół tańca nowoczesnegoNO NAME

Statystyki