Plan zebrań

Terminarz spotkań rodziców

z wychowawcami oraz innymi nauczycielami

w roku szkolnym 2014/2015

 

 

Data

Rodzaj spotkania

2 września 2014r.

Spotkanie klasowe i konsultacje z nauczycielami

28 października 2014r.

Spotkanie klasowe i konsultacje z nauczycielami

9 grudnia 2014r.

Spotkanie klasowe i konsultacje z nauczycielami

(w tym informacje o proponowanych ocenach niedostatecznych
za pierwszy semestr)

17 marca 2015r.

Spotkanie klasowe i konsultacje z nauczycielami

21 kwietnia 2015r.

Indywidualne rozmowy z wychowawcami i nauczycielami

26 maja 2014r.

Spotkanie klasowe i konsultacje z nauczycielami

(w tym informacje o proponowanych ocenach niedostatecznych
na zakończenie roku szkolnego)

16 czerwca 2015r.

Indywidualne rozmowy z wychowawcami i nauczycielami

 

Terminy wystawiania ocen końcowych

w roku szkolnym 2014/2015

 

Termin:

Oceny końcowe za:

do 24 stycznia 2015r.

Semestr pierwszy

do 18 czerwca 2015r.

Rok szkolny

 
Wyróżnieni medalem

Wyróznieni medalem

Wzorowy uczeń

Wzorowy uczen

INNOWACYJNA SZKOŁA

INNOWACYJNA SZKOŁA

"NO NAME"

Zespół tańca nowoczesnegoNO NAME

Statystyki