Grono pedagogiczne
Zespołu Edukacyjnego w Płotach
Imię i nazwisko Role i zadania
Danuta Hołownia dyrektor przedszkola oraz szkoły
Danuta Luch doradca dyrektora
Halina Kawiak pedagog szkolny
Ewa Gawędzka kierownik świetlicy ze stołówką
Monika Nowak nauczycielka przedszkola
Małgorzata Plekaniec nauczycielka przedszkola
Karolina Rombalska asystent nauczyciela przedszkola
Anna Tabaka nauczycielka przedszkola oraz nauczania wczesnoszkolnego
wychowawczyni klasy I
Małgorzata Luch asystentka nauczycielki w klasie I
nauczycielka małej przedsiębiorczości
Maja Wiśniowska nauczycielka przedszkola
nauczycielka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
wychowawczyni klasy II
Ewa Gawędzka nauczycielka przedszkola oraz nauczania wczesnoszkolnego
wychowawczyni klasy III
Teresa Tropak nauczycielka matematyki
wychowawczyni klasy V
Dariusz Kościukiewicz nauczyciel języka angielskiego
wychowawca klasy VI
Katarzyna Zaremba nauczycielka języka polskiego
wychowawczyni klasy IV
Urszula Lągowska nauczycielka historii
Ewa Filinowicz nauczycielka zajęć komputerowych
oraz zajęć technicznych
Piotr Januszek nauczyciel przyrody
oraz wychowania do życia w rodzinie
społeczny inspektor pracy
Mateusz Łupak nauczyciel wychowania fizycznego
wychowawca świetlicy
Kamila Marczak wychowawczyni świetlicy
Jolanta Ofiarska nauczycielka tańców ludowych
oraz zajęć rytmiczno-ruchowych
Robert Perłakowski ksiądz, nauczyciel religii


Wyróżnieni medalem

Wyróznieni medalem

Wzorowy uczeń

Wzorowy uczen

INNOWACYJNA SZKOŁA

INNOWACYJNA SZKOŁA

"NO NAME"

Zespół tańca nowoczesnegoNO NAME

Statystyki