ferie

23 12 01 01 2021

Plan lekcji ważny od 9.11.2020r. do 22.12.2020 r.

Drodzy rodzice i uczniowe, zgodnie z informacją jaką otrzymali Państwo w wiadomości od Dyrekcji dotyczącej zdalnego nauczania przypominamy, że zajęcia zdalne rozpoczynają się zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 

Lekcja 1. 8:00

Lekcja 2. 8:55

Lekcja 3. 9:50

Lekcja 4. 10:45

Lekcja 5. 11:40

Lekcja 6. 12:40

Lekcja 7. 13:35

Lekcja 8. 14:25

Od dnia 3.11.2020 r. w klasach od 4 do 8 szkół podstawowych nauka odbywać się będzie w systemie zdalnym z wykorzystaniem platformy G Suite dla edukacji.

W platformie Librus dostępnione zostały uczniom i nauczycielom loginy i hasła do platformy Google G-Suite gdzie rozpoczniemy nauczanie zdalne z wykorzystaniem narzędzi Google w tym Classroom i Meet oraz skyrznek pocztowych w domenie szkoły.

 

Treść wiadomości z platformy LIBRUS

INSTRUKCJA uruchomienia i logowania na konto G Suite