ZEBRANIA Z RODZICAMI:

1. 08.09.2021

2. 17.11.2021

- bieżąca informacja o postępach (kłopotach) uczniów

- podanie propozycji ocen klasyfikacyjnych śródrocznych proponowanych

3. 15.12.2021 zbiorowe – szkoła - informacja o proponowanych ocenach NIEDOSTATECZNYCH

4. 16.03.2022 zbiorowe – szkoła - bieżąca informacja o postępach (kłopotach) uczniów

5. 18.05.2022 zbiorowe – SZKOŁA - informacja o proponowanych ocenach NIEDOSTATECZNYCH, podanie ocen

6. 24.06.2022 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO