Od dnia 3.11.2020 r. w klasach od 4 do 8 szkół podstawowych nauka odbywać się będzie w systemie zdalnym z wykorzystaniem platformy G Suite dla edukacji.

W platformie Librus dostępnione zostały uczniom i nauczycielom loginy i hasła do platformy Google G-Suite gdzie rozpoczniemy nauczanie zdalne z wykorzystaniem narzędzi Google w tym Classroom i Meet oraz skyrznek pocztowych w domenie szkoły.

 

Treść wiadomości z platformy LIBRUS

INSTRUKCJA uruchomienia i logowania na konto G Suite