W dniu 31 maja 2023r. o godzinie 18:00 odbędzie się walne zebranie Stowarzyszenia Mieszkańców Płotów i Zagórza. W planie zebrania: bieżąca sprawy Zespołu Edukacyjnego oraz przyjecie sprawozdania finansowego za rok 2022.

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków Stowarzyszenia.


Następnie o godzinie 18.15 odbędzie się II posiedzenie Stowarzyszenia.