Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Płotów i Zagórza
zaprasza Członków Stowarzyszenia na

Walne Zebranie które odbędzie się
w Zespole Edukacyjnym (Szkoła) w Płotach
dniu 19.02.2016 r. o godz. 17.00 (pierwszy termin).
Drugi termin Zebrania wyznaczono w tym samym dniu
na godz. 17.15.