W dniach 8-15 maja w całej Polsce organizowany jest Tydzień Bibliotek. Jest to program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W tym roku akcja przebiega pod hasłem Biblioteka. Oczywiście!. Z tego powodu uczniowie podczas zajęć świetlicy w dn. 10.05.2017 r. odwiedzili panią Patrycję Tietz-Piotrowicz i złożyli życzenia. Następnie odbyła się rozmowa na temat zainteresowań czytelniczych uczniów, która zakończyła się odczytaniem fragmentu utworu Cukierku, ty łobuzie! W. Cichonia.

Zachęcamy wszystkich  uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki!

Katarzyna Zaremba 

 

ozio_gallery_nano