Aktualności - rok szkolny 2015/2016 - semestr I
data: 22.11.2015
Temat:  KONKURS LITERACKI
Zapraszamy uczniów z klas I-VI do udziału w szkolnym konkursie literackim OPOWIADANIE 2015. Celem konkursu jest rozwijanie sprawności pisania opowiadań i odkrywanie młodych talentów.

REGULAMIN KONKURSU

1. Forma:
• forma zgodna z wyznacznikami opowiadania,
• treść – dowolna,
• prace powinny być napisane ręcznie w języku polskim na kartce formatu A4,
• prace powinny być opisane; opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora.

2. Kryteria oceniania:
• twórczy charakter utworu,
• poprawność stylistyczna i językowa,
• poziom literacki pracy,
• samodzielność i oryginalność,
• ogólna estetyka pracy.

3. Postanowienia ogólne:
• Konkurs trwa do 11 grudnia 2015 r.
• Prace należy składać w sali nr 7.
• Prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury.
-------------------------------------
autor tekstu: p. Katarzyna Zaremba autor zdjęć:


Wyróżnieni medalem

Wyróznieni medalem

Wzorowy uczeń

Wzorowy uczen

INNOWACYJNA SZKOŁA

INNOWACYJNA SZKOŁA

"NO NAME"

Zespół tańca nowoczesnegoNO NAME

Statystyki