Wyniki zmagań konkursowych po 7. dyktandzie:

Miejsce Imię i nazwisko ucznia Punkty - max 248
I Karol Skorodecki 237
II Zuzanna Kierepa 236
III Maja Posalczyk 220
IV Konrad Motykiewicz 217
V Szymon Orzechowski 215
VI Marta Róg 213
VII Ewelina Marek 212

Katarzyna Zaremba 

16 maja 2017 roku w Zespole Edukacyjnym w Płotach odbył się konkurs ortograficzny, w którym wzięli udział uczniowie klas II i III. Trzymamy kciuki za Was wszystkich. Już niedługo wyniki zmagań.

Piątkowy poranek 12 maja 2017 r. zapowiadał się pięknie, a dzieci z Zespołu Edukacyjnego w Plotach, uczniowie kl. II i III oraz wychowankowie przedszkola udali się na wycieczkę edukacyjną do zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego i Mini Zoo. Dzieci zapoznały się z wieloma gatunkami roślin, poznały warunki ich życia, jednak nie da się ukryć, że największą atrakcję stanowiły zwierzęta zamieszkujące Mini Zoo. Dzień był pełen wrażeń, a dzieci wróciły zmęczone, ale pełne wrażeń i wspomnień.
Anna Tabaka

Pisownia wyrazów wielką lub małą literą

Wyniki zmagań konkursowych po 6. dyktandzie:

Miejsce Imię i nazwisko ucznia Punkty - max 213
I Karol Skorodecki 204
II Zuzanna Kierepa 201

III

 

Konrad Motykiewicz 187
Maja Posalczyk 187
IV Szymon Orzechowski 185
V Marta Róg 184
Ewelina Marek 184

Katarzyna Zaremba

W dniach 8-15 maja w całej Polsce organizowany jest Tydzień Bibliotek. Jest to program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W tym roku akcja przebiega pod hasłem Biblioteka. Oczywiście!. Z tego powodu uczniowie podczas zajęć świetlicy w dn. 10.05.2017 r. odwiedzili panią Patrycję Tietz-Piotrowicz i złożyli życzenia. Następnie odbyła się rozmowa na temat zainteresowań czytelniczych uczniów, która zakończyła się odczytaniem fragmentu utworu Cukierku, ty łobuzie! W. Cichonia.

Zachęcamy wszystkich  uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki!

Katarzyna Zaremba