Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Oświaty i GIS, 6 maja 2020r w Zespole Edukacyjnym wznawia pracę Niepubliczne Przedszkole w Płotach, zachowując reżim sanitarny. Ze względu na bardzo małą liczbę dzieci równolegle, co drugi dzień prowadzone będą zajęcia zdalne dla pozostałych naszych uczniów. Kontynuowane będą zajęcia z rytmiki oraz zajęcia dla uczniów wymagających wsparcia . Zgodnie z planem odbywać się będą zajęcia zdalne dla dzieci 6-letnich.

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego

Danuta Hołownia

KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO Pobierz

 

Drodzy rodzice uczniów przyszłej klasy pierwszej.

Jeżeli jesteście zainteresowani edukacją swojego dziecka w klasie pierwszej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Płotach, to bardzo proszę o wypełnienie i złożenie Wniosku do klasy I na rok szkolny 2020/21” do 4 maja 2020 r.

Wniosek można dostarczyć: przesyłając drogą elektroniczną (na adres e-mailowy szkoły- w zakładce kontakt); poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku szkolnego lub drogą pocztową. Wnioski do pobrania są na stronie internetowej Zespołu Edukacyjnego w zakładce „nabór 2020/2021”, zostaną one również przesłane do Państwa przez nauczycielki przedszkola.

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w  Płotach

Danuta Hołownia

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  - Pobierz

Załącznik do wniosku o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej - Pobierz

Oferta edukacyjna mediów publicznych Pobierz

W związku z naborem dzieci do przedszkola na przyszły rok szkolny 2020/2021 musimy mieć informację nt. ilości wolnych miejsc w przedszkolu. Dlatego prosimy Państwa o informację, potwierdzającą lub nie, kontynuację edukacji przedszkolnej Waszego dziecka w naszym przedszkolu.

  • Informację należy przekazać poprzez wypełnioną deklarację rodziców o zamiarze kontunuowania (lub nie) edukacji przedszkolnej w terminie do 30 kwietnia 2020 r..
  • Formularz deklaracji jest do pobrania na stronie internetowej ZE.
  • Wypełnioną deklarację należy przesłać drogą e-mail na adres ZE, drogą pocztową lub poprzez wrzucenie deklaracji do skrzynki pocztowej przy szkole.
  • Termin złożenia deklaracji został wydłużony ze względu na wirus COVID-19

WAŻNE: Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

* pod pojęciem RODZIC – należy rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot)sprawującą pieczę zastępczą nad dziecka

DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Pobierz