24 kwietnia w naszej szkole odbył się piknik związany z obchodami 227 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja 1791 roku. Uczennica klasy VII Klaudia Hlebik przedstawiła historię uchwalenia tej konstytucji. Następnie uczniowie klasy V i VI wyrecytowali wiersze z tego okresu- byli to Maja Posalczyk, Ewelina Marek i Karol Skorodecki.. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami przeszli ulicami Płotów, niosąc plakaty z hasłami charakterystycznymi dla tej epoki - ,,Wiwat król",,Wiwat konstytucja ”, ,,Niech się święci 3 Maja ”. Impreza zakończyła się wspólnym piknikiem na boisku szkolnym i spożywaniem smakołyków.

Urszula Lągowska

Dnia 12 kwietnia 2018 r. w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Internetu, w Zespole Edukacyjnym w Płotach odbyła się uroczystość pod hasłem „Zagrożenia w sieci internet. Wszystkie działania w naszej szkole były realizowane od stycznia do kwietnia 2018r. Głównym ich celem, było propagowanie idei bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych, pogłębieniu świadomości na temat kreowania własnego wizerunku w cyberprzestrzeni, uświadomienia zagrożeń płynących z Internetu i przeciwdziałanie im. W ramach tego przedsięwzięcia, każda klasa podjęła aktywność związaną z przypomnieniem zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieciowych. Dla klas I- VII przeprowadzone zostały zajęcia o tej tematyce. Ogłoszone zostały konkursy: plastyczne, literackie, na pokaz multimedialny oraz film. Ważnym elementem obchodów, była wystawa prac plastycznych, prezentacje projektów uczniowskich na forum szkoły dla uczniów, rodziców i nauczycieli- filmu (klasa VII) i pokazów multimedialnych (klasa V i VI). Ponadto, w klasach IV- VII przeprowadzona została pogadanka przez przedstawiciela Policji nt. skutków prawnych niewłaściwego korzystania z Internetu oraz uzależnień od urządzeń komputerowych i Internetu. Ukoronowaniem obchodów Dni Bezpiecznego Internetu, było rozdanie wielu dyplomów laureatom konkursów oraz materiałów edukacyjnych dla rodziców w formie ulotek.

Ewa Filinowicz

28.03.2018 r. odbyły się w Zespole Edukacyjnym w Płotach Dni Otwarte. Na zainteresowanych czekało mnóstwo atrakcji. W głównym holu wyświetlana była prezentacja, która przedstawiała historię naszej szkoły od momentu jej powstania do czasów współczesnych. Dzieci wraz z rodzicami mogły dokładnie zwiedzić naszą szkołę. Udział w imprezie dał szansę otrzymania informacji o szkole, o tym, jak się w niej  pracuje, ale też spędza wolny czas. Nauczyciele i dzieci przygotowali liczne niespodzianki: Były to: pokazy judo, warsztaty wielkanocne, gry i zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców, doświadczenia chemiczne i fizyczne. W kawiarence można było napić się kawy lub herbaty i spróbować domowych wypieków przygotowanych przez Mamy naszych uczniów. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w DNIACH OTWARTYCH!

Ewa Filinowicz