Drodzy Rodzice, kochani Uczniowie.

16-17-18 czerwca 2020 r.  (wtorek, środa, czwartek) są to dni egzaminów ósmoklasisty.

Od 25 maja 2020 r.  szkoła oraz przedszkole wznawia działalność. Uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Dla uczniów  klas 8 organizacja konsultacji na terenie szkoły.

7 maja 2020 r., zgodnie ze statutem Zespołu Edukacyjnego w Płotach Rozdz. 8 § 53. Zasady przyjmowania dzieci do szkoły, odbyło się zdalne posiedzenie komisji rekrutacyjnej do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły w Płotach. Wnioski poddano analizie formalnej. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dyrektor ZE w Płotach Danuta Hołownia

6 maja 2020 r., zgodnie ze statutem Zespołu Edukacyjnego w Płotach Rozdz. 8 §51. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola, odbyło się zdalne posiedzenie komisji rekrutacyjnej Niepublicznego Przedszkola w Płotach. Wnioski poddano analizie formalnej. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Dwoje dzieci, które nie ukończyły trzeciego roku życia z dniem 1 września 2020 r. zakwalifikowano warunkowo, po spełnieniu niezbędnych wymagań.

Dyrektor ZE w Płotach Danuta Hołownia

Pilne!!

6 maja 2020r Niepubliczne Przedszkole w Płotach podjęło próbę wznowienia działalności. Z powodu braku dzieci wymagających opieki przedszkolnej (mimo wcześniejszych deklaracji ze strony rodziców), zmuszeni jesteśmy nadal zawiesić działalność przedszkola.