19 marca 2018 r. biskup dr Paweł Socha odwiedził Zespół Edukacyjny w Płotach. Spotkał się z gronem pedagogicznym i uczniami naszej szkoły.

28 maja uczniowie naszej szkoły udali się na edukacyjną wycieczkę do Parku Fizyki w Nowej Soli. Na 47 przyrządach mogli przeprowadzić eksperymenty i doświadczenia z działów: mechaniki, akustyki, hydrostatyki i optyki. Uczestniczyli również w warsztatach pt. Programowanie robotów LEGO®.

Katarzyna Zaremba

Zespół Edukacyjny w Płotach wziął po raz kolejny udział w Gminnym Turnieju Szkół Podstawowych o Puchar Przechodni Burmistrza Czerwieńska, który odbył się dnia 18 maja.  Zwycięska okazała się drużyna ze SP w Nietkowie. Nasza reprezentacja, pod opieką Pawła Furdaka i Martą Róg jako kapitanem drużyny, wywalczyła sobie IV miejsce! Gratulacje!

Mariusz Więcek

24 kwietnia w naszej szkole odbył się piknik związany z obchodami 227 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja 1791 roku. Uczennica klasy VII Klaudia Hlebik przedstawiła historię uchwalenia tej konstytucji. Następnie uczniowie klasy V i VI wyrecytowali wiersze z tego okresu- byli to Maja Posalczyk, Ewelina Marek i Karol Skorodecki.. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami przeszli ulicami Płotów, niosąc plakaty z hasłami charakterystycznymi dla tej epoki - ,,Wiwat król",,Wiwat konstytucja ”, ,,Niech się święci 3 Maja ”. Impreza zakończyła się wspólnym piknikiem na boisku szkolnym i spożywaniem smakołyków.

Urszula Lągowska

Dnia 12 kwietnia 2018 r. w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Internetu, w Zespole Edukacyjnym w Płotach odbyła się uroczystość pod hasłem „Zagrożenia w sieci internet. Wszystkie działania w naszej szkole były realizowane od stycznia do kwietnia 2018r. Głównym ich celem, było propagowanie idei bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych, pogłębieniu świadomości na temat kreowania własnego wizerunku w cyberprzestrzeni, uświadomienia zagrożeń płynących z Internetu i przeciwdziałanie im. W ramach tego przedsięwzięcia, każda klasa podjęła aktywność związaną z przypomnieniem zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieciowych. Dla klas I- VII przeprowadzone zostały zajęcia o tej tematyce. Ogłoszone zostały konkursy: plastyczne, literackie, na pokaz multimedialny oraz film. Ważnym elementem obchodów, była wystawa prac plastycznych, prezentacje projektów uczniowskich na forum szkoły dla uczniów, rodziców i nauczycieli- filmu (klasa VII) i pokazów multimedialnych (klasa V i VI). Ponadto, w klasach IV- VII przeprowadzona została pogadanka przez przedstawiciela Policji nt. skutków prawnych niewłaściwego korzystania z Internetu oraz uzależnień od urządzeń komputerowych i Internetu. Ukoronowaniem obchodów Dni Bezpiecznego Internetu, było rozdanie wielu dyplomów laureatom konkursów oraz materiałów edukacyjnych dla rodziców w formie ulotek.

Ewa Filinowicz