3 września powitaliśmy nowy rok szkolny 2018/ 2019. W apelu udział wzięli uczniowie, rodzice, wychowawcy, nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. Wspólnie zaśpiewaliśmy hymn Polski. Następnie głos zabrała pani dyrektor Danuta Hołownia, która przedstawiła informacje dotyczące organizacji roku szkolnego. Po wysłuchaniu życzeń uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich sal.

Katarzyna Zaremba