Projekt „Kuchenne Edulekcje Zdrowia” realizowany jest przez Zespół Edukacyjny w Płotach na zlecenie Stowarzyszenia Miesz­kańców Płotów i Zagórza. Celem projektu „Kuchenne Edulekcje Zdrowia” jest promowanie zdrowego stylu życia, a w szczególności prawidłowego odżywiania się, zgodnego z najbardziej aktualnymi zaleceniami z zakre­su zdro­wego i pełnowartościowego odżywiania dzieci w okresie rozwoju. Drugim, istotnym celem jest wdrażanie dzieci do samodzielności ży­ciowej oraz zaradności, a także umiejętności planowania i przygo­towywania prostych posiłków we własnym zakresie.

Piotr Januszek

W dniu  9.10.2017 r. (poniedziałek), odwołane są zajęcia dydaktyczne w przedszkolu i szkole. Zapewniamy jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie maja możliwości zapewnienia opieki. Zajęcia opiekuńcze odbywać się będą w salce katechetycznejprzy kościele. 

Dyrekcja Zespołu Edukacyjnego w Płotach

W poniedziałek dwudziestego piątego września klasa pierwsza oraz grupa „starszaków” wspólnie obchodziły Dzień ziemniaka. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się skąd pochodzi ziemniak, brały udział w konkursie dotyczącym ziemniaka, wspólnie deklamowały wiersz pt. „Dzik obserwuje wykopki”, wykonywały cudaki ziemniaczane, a na koniec wspólnie zjadły pieczone ziemniaki. To była bardzo ciekawa lekcja przyrody.

Wychowawcy: Katarzyna Biniecka, Ewa Gawędzka

ZAPRASZAMY NA INAUGURACJĘ

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

4 WRZEŚNIA 2017 roku, GODZINA 9.00- (PONIEDZIAŁEK)

Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego spotkanie uczniów z wychowawcami.