1. ZARZĄDZENIE NR 1/2019 PREZESA STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW PŁOTÓW i ZAGÓRZA w sprawie określenia terminów i kryteriów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Niepublicznego Przedszkola- zobacz
  1. ZARZĄDZENIE NR 2/2019 PREZESA STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW PŁOTÓW i ZAGÓRZAw sprawie określenia terminów, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, podczas prowadzenia naboru do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowe- zobacz