• OŚWIADCZENIE O POSIADANIU RODZEŃSTWA WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA- pobierz
  • OŚWIADCZENIE o UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO JEDNOSTKI PRZEDSZKOLNEJ-   pobierz
  • OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA pobierz
  • OŚWIADZCENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA pobierz
  • DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego- pobierz