W związku ze złożeniem wniosku samorządu uczniowskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku oraz samorządu uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku powołana zostanie Młodzieżowa Radę Miejską w Czerwieńsku. Wybory do niej odbędą się 30 listopada 2016 r.

Celami działalności Rady będą:

1) rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży,

2) kształtowanie postaw patriotycznych, demokratycznych, prospołecznych, obywatelskich, prozdrowotnych oraz proekologicznych,

3) stworzenie forum wypowiedzi dla młodzieży oraz pośredniczenie w kontaktach między młodzieżą a organami gminy oraz innymi instytucjami,

4) rozpoznawanie zainteresowań i potrzeb młodzieży,

5) pomoc w przygotowaniu młodzieży do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy,

6) inspirowanie młodzieży do uczestnictwa w rozwoju kulturalnym, sportowym, naukowym i społecznym oraz zapewnienie czynnego udziału młodzieży w życiu gminy,

7) rozpowszechnianie historii i kultury gminy, regionu i państwa,

8) zwracanie uwagi na ważne problemy społeczne gminy.

Rada liczyć będzie 15 członków. Członkiem Rady może być osoba zamieszkująca na terenie gminy Czerwieńsk w wieku od 11 do 20 lat. Kadencja Rady trwać będzie dwa lata.

Kampania wyborcza potrwa od 25.11.2016 r. do 29.11.2016 r.

W naszej szkole o jeden mandat radnego ubiegać się będzie 5 kandydatów:

  1. Piotr Krzysztof Bujewicz
  2. Magdalena Rogalska
  3. Marta Róg
  4. Weronika Angelika Tatarynowicz
  5. Brajan Tomasz Ziemba

Katarzyna Zaremba