Organizacja pracy Zespołu Edukacyjnego w Płotach rok szkolny 2021\2022:
- 01.09.2021 r. godzina 10:00 - rozpoczęcie roku szkolnego 2021\2022, hol szkolny.
- 01.09.2021 r. godzina 16:00 - zebranie rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, organizacja pracy w przedszkolu.
- 08.09.2021 r. godzina 17:00 - spotkanie rodziców uczniów szkoły podstawowej z dyrektorem i wychowawcami, organizacja pracy w szkole.
 

Szary Lato Dzieci Zabawa Wspomnienia Post na Facebooku1