Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Płotach

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w piątek 26 czerwca 2020. Tegoroczne zakończenie roku nie będzie wyglądało tak, jak to było w zwyczaju. W tym dniu uczniowie będą mieli możliwość jedynie spotkać się z wychowawcą, bez udziału rodziców, w celu odebrania świadectwa z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i zdrowia. Do klas uczniowie wchodzą pojedynczo, bez udziału rodziców. Po otrzymaniu świadectwa, uczniowie niezwłocznie kierować się będą do wyjścia z budynku ZE. Rodzice uczniów klas I-III, przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły, będą mogli wejść wyłącznie do wiatrołapu szkoły, z zachowaniem dystansu społecznego w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem (jeden rodzic z dzieckiem), przy rygorystycznym zachowaniu wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki ochronne lub dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku).

Apelujemy o przestrzeganie zaleceń ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego!

Biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalowe, liczbowe dzieci w klasach i w szkole oraz obowiązujące aktualne wytyczne GIS* i MEN **, Dyrekcja ZE wyznaczyła godziny wydawania świadectw uczniom danej klasy, według ustalonego harmonogramu.

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW

KLASA

NR SALI

GODZINA

NAUCZYCIEL

I

7

9:00 – 9:30

Daria Wróblewska

II

2

9:00 – 9:30

Agnieszka Nojszewska

III

9

9:00 – 9:30

Ewa Gawędzka

VIII

Korytarz szkolny

część kl. V-VIII

9:30 – 10:15

Katarzyna Zaremba

Danuta Hołownia

VI

10:30 – 11:00

Katarzyna Zaremba

V

11:00 – 11:45

Katarzyna Zaremba

W dniu zakończenia roku szkolnego świetlica jest nieczynna, nie wydajemy obiadów.

Do planowanego zakończenia zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. V, VI i VIII i niektórych uczniów kl. I- III nadal będzie realizowane kształcenie na odległość.

Dyrekcja Zespołu Edukacyjnego

*Główny Inspektor Sanitarny

**Minister Edukacji Narodowej