Od 25 maja 2020 r.  szkoła oraz przedszkole wznawia działalność. Uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Dla uczniów  klas 8 organizacja konsultacji na terenie szkoły.

Wytyczne do organizacji zajęć dla kl. I - III- pobierz

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE ZACHOROWANIA NA KORONAWIRUSA- pobierz

INSTRUKCJA DLA UCZNIA- pobierz