7 maja 2020 r., zgodnie ze statutem Zespołu Edukacyjnego w Płotach Rozdz. 8 § 53. Zasady przyjmowania dzieci do szkoły, odbyło się zdalne posiedzenie komisji rekrutacyjnej do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły w Płotach. Wnioski poddano analizie formalnej. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dyrektor ZE w Płotach Danuta Hołownia