Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Uczniowie i przedszkolaki  nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

PROSZĘ, BY KAŻDA KLASA DO KOŃCA GRUDNIA 2018 nazbierała jak największą ilość monet: 1, 2 oraz 5 groszy.   Dla klasy, która wykaże się największym zaangażowaniem oraz zbierze najwięcej monet – czeka nagroda!

CZAS START!

Beztytuu

Koordynator akcji: Monika Kaczmarczyk, s. 8.