W dniu  9.10.2017 r. (poniedziałek), odwołane są zajęcia dydaktyczne w przedszkolu i szkole. Zapewniamy jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie maja możliwości zapewnienia opieki. Zajęcia opiekuńcze odbywać się będą w salce katechetycznejprzy kościele. 

Dyrekcja Zespołu Edukacyjnego w Płotach