23.06.2017 roku o godzinie 930

odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017