08 maja  2019 r. o godz. 17.00 odbędzie się  walne zebranie

Stowarzyszenia Mieszkańców Płotów i Zagórza.

I termin o godz. 17.00; II termin o godz. 17.15