03  marca 2017 roku o godz. 170,   odbędzie się „Walne zebranie” Stowarzyszenia Płotów i Zagórza (pierwszy termin),  a o godz. 1715   (drugi termin walnego zebrania). Temat: Podsumowanie działalności za rok 2016.

Zapraszamy

Prezes Stowarzyszenia