Od dnia 26.10.2020 r. w klasach od 4 do 8 szkół podstaowwych nauka odbywać się będzie w systemie zdalnym.

Kontakt uczniów z nauczycielami odbywać się będzie poprzez Dziennik Elektroniczny z wykorzystaniem kont ucznia (nr konta z końcówką "u", np. 8110011u).

 

Niebawem udostępnione zostaną uczniom i nauczycielom loginy i hasła do platformy Google G-Suite gdzie rozpoczniemy nauczanie zdalne z wykorzystaniem narzędzi Google w tym Classroom i Meet oraz skyrznek pocztowych w domenie szkoły.

dzien nauczyciela

Terminy spotkań rodziców uczniów w roku szkolnym 2020-2021 podawane będą na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dyrekcja szkoły informuje również rodziców, że Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego, gdzie zamieszczane są oraz
wysyłane bezpośrednio do Państwa wszelkie bieżące informacje.

Odnośnik do dziennika elektronicznego znajduje się w głównym menu naszej strony internetowej.